KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy pełen zakres usług księgowych. Zapewniamy też specjalistyczne doradztwo, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i rejestracji spółek. Prowadzimy także księgowość fundacji i stowarzyszeń.

Nasza oferta outsourcingu usług kadrowo-płacowych to propozycja dla przedsiębiorców, którzy poszukują dla swej firmy biura kadrowego, ale przede wszystkim poszukują profesjonalnego doradcy kadrowego.

Nasza oferta:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Ustalanie kwot zaliczek na podatek dochodowy oraz deklaracji rocznych
 • Reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym
 • Reprezentacja podczas kontroli
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej